Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej Luty 2023

Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej Luty 2023 nagrody brazowy-lider-aktywnosci-gospodarczej-luty-2023

Firma "Feneste" otrzymała certyfikat Brązowego Lidera Aktywności Gospodarczej za swoje osiągnięcia w Ogólnopolskim Rankingu w lutym 2023. Po analizie 49694 regionów w Polsce i podsumowaniu punktów za wysoką aktywność gospodarczą firmy w regionach, zostało stwierdzone, że firma należy do elitarnego grona firm wpływających na aktywność gospodarczą kraju. Firma zdobyła punkty z 1 grupy punktacyjnej tj. od 1 do 74, co zgodnie z regulaminem uprawnia ją do otrzymania certyfikatu.

Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej Luty 2023 nagrody brazowy-lider-aktywnosci-gospodarczej-luty-2023
Brązowy Lider Aktywności Gospodarczej Luty 2023 nagrody brazowy-lider-aktywnosci-gospodarczej-luty-2023