44.2/16/4/16/4

Okna Szyby Pakiety szybowe 3-szybowe 44.2/16/4/16/4

Dwie szyby o grubości 4mm sklejone dwiema foliami/ramka dystansowa o szerokości 16mm/szyba o grubości 4mm/ramka dystansowa o szerokości 16mm/szyba o grubości 4mm.