Rozwierno-uchylne prawe, szklenie stałe w skrzydle

Typy okien 3-skrzydłowe podział symetryczny poziomy 33-33-33 rozwierno-uchylne prawe szklenie stałe w skrzydle

Okno trzyskrzydłowe otwierane do wewnątrz. Lewe skrzydło rozwierno-uchylne otwierane na prawo z klamką z lewej strony. Środkowe i prawe skrzydło szklenie w skrzydle stałe, nieotwierane.